ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΣΕΡΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΣΕΡΡΩΝ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ
ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΣΕΡΡΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 02-10-2019
Αριθμός Διακήρυξης 01/2019/2019
ΑΔΑ 6ΓΡΙΟΡ1Π-ΟΩΩ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-10-2019 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear