ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ
Ημερομηνία Διακήρυξης 04-12-2023
Αριθμός Διακήρυξης 12A/23/2023
ΑΔΑ 6ΔΨ0ΟΡ1Π-ΦΧΖ
ΑΔΑΜ 23PROC013887056
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-01-2024 - Ωρα 10:00:00
Αρχείο PDF pdf
Bear