ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ(περιλαμβάνει: σκάψιμο του εδάφους κατα μήκος, σύνδεση απο τον κεντρικό αγωγό στο ρολόι ύδρευσης για τα δύο κτίρια.
Αριθμός Εντολής 44ΗΛ/07-10-2019
ΑΔΑ Ω8ΜΕΟΡ1Π-ΘΡΒ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-02-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear