ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ -ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Ι.Χ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ -ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Ι.Χ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΑΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Ι.Χ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ
Αριθμός Εντολής 04Τ/15-01-2020
ΑΔΑ ΩΥΕ3ΟΡ1Π-910
ΑΔΑΜ 20PROC006495886
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear