ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ
Ημερομηνία Διακήρυξης 16-05-2019
Αριθμός Διακήρυξης 1Α/2019
ΑΔΑ Ω7Θ1ΟΡ1Π-0ΟΟ
ΑΔΑΜ 19PROC004933790
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-06-2019 - Ωρα 09.00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear