ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΑΒ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ
Ημερομηνία Διακήρυξης 11-01-2022
Αριθμός Διακήρυξης 7Α/2021/2022
ΑΔΑ Ψ5Θ5ΟΡ1Π-ΩΚΕ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-02-2022 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear