ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ)ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ)ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ)ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 03-03-2021
Αριθμός Διακήρυξης 18/21/2021
ΑΔΑ 66ΠΠΟΡ1Π-4ΧΓ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-03-2021 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear