ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ (ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ)ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ (ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ)ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ (ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ)ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ, ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 13-05-2021
Αριθμός Διακήρυξης 18/21ΕΠ/2021
ΑΔΑ 67ΔΠΟΡ1Π-1ΟΤ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-05-2021 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear