Παροχή υπηρεσιών στο ΚΗΗ 4529 ασθ/ρο όχημα του ΕΚΑΒ-ΣΕΡΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Παροχή υπηρεσιών στο ΚΗΗ 4529 ασθ/ρο όχημα του ΕΚΑΒ-ΣΕΡΡΩΝ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Παροχή υπηρεσιών στο ΚΗΗ 4529 ασθ/ρο όχημα του ΕΚΑΒ-ΣΕΡΡΩΝ
Αριθμός Εντολής 186/30-11-2016
ΑΔΑ 7ΥΛ3ΟΡ1Π-ΣΣ7
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-12-2016
Bear