ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TETRA ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΑΣ-ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ-ΕΥΒΟΙΑΣ- ΒΟΙΩΤΙΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TETRA ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΑΣ-ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ-ΕΥΒΟΙΑΣ- ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TETRA ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΑΣ-ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ-ΕΥΒΟΙΑΣ- ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 08-03-2017
Αριθμός Διακήρυξης 11/17/2017
ΑΔΑ 720ΦΟΡ1Π-Λ1Τ
ΑΔΑΜ 17PROC005894022
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-03-2017 - Ωρα 12.00
Αρχείο PDF pdf
Bear