ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΗΟ-5266 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ VW ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ17 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΗΟ-5266 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ VW ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ17

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΗΟ-5266 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ VW ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ17
Ημερομηνία Διακήρυξης 23-02-2017
Αριθμός Διακήρυξης 942/2017
ΑΔΑ ΩΨΟΧΟΡ1Π-2ΡΔ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-03-2017 - Ωρα 12.00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear