ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΗΙ-9980 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΜΕΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΗΙ-9980 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΜΕΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΧΕΠ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΗΙ-9980 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΜΕΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΧΕΠ
Ημερομηνία Διακήρυξης 15-06-2017
Αριθμός Διακήρυξης 2685/2017
ΑΔΑ 61Θ4ΟΡ1Π-ΝΤΟ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-06-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear