ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΗΙ-9980 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΜΕΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΗΙ-9980 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΜΕΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΧΕΠ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΗΙ-9980 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΜΕΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΧΕΠ
Ημερομηνία Διακήρυξης 20-09-2017
Αριθμός Διακήρυξης 4150/2017
ΑΔΑ 622ΚΟΡ1Π-Θ79
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-10-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear