ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΗΙ-8000 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΜΑΡΚΑΣ VW ΤΟΜΕΑ ΑΡΤΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΗΙ-8000 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΜΑΡΚΑΣ VW ΤΟΜΕΑ ΑΡΤΑΣ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΗΙ-8000 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΜΑΡΚΑΣ VW ΤΟΜΕΑ ΑΡΤΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 29-11-2017
Αριθμός Διακήρυξης 5515/2017
ΑΔΑ ΩΞ8ΦΟΡ1Π-ΚΧΙ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-12-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear