ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΗΙ-6487 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΜΕΑ ΑΡΤΑΣ – ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΗΙ-6487 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΜΕΑ ΑΡΤΑΣ – ΧΕΠ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΗΙ-6487 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΜΕΑ ΑΡΤΑΣ - ΧΕΠ
Ημερομηνία Διακήρυξης 04-09-2017
Αριθμός Διακήρυξης 3894/2017
ΑΔΑ ΨΕΘΩΟΡ1Π-ΩΚΕ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-09-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear