ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΗΙ-6479 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ CITROEN ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ19 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΗΙ-6479 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ CITROEN ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ19

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΗΙ-6479 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ CITROEN ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ19
Ημερομηνία Διακήρυξης 23-02-2017
Αριθμός Διακήρυξης 944/2017
ΑΔΑ 60ΕΨΟΡ1Π-ΠΘΦ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-03-2017 - Ωρα 12.00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear