ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΗΙ-3489 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΜΕΑ ΑΡΤΑΣ – ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΗΙ-3489 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΜΕΑ ΑΡΤΑΣ – ΧΕΠ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΗΙ-3489 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΜΕΑ ΑΡΤΑΣ - ΧΕΠ
Ημερομηνία Διακήρυξης 15-06-2017
Αριθμός Διακήρυξης 2684/2017
ΑΔΑ ΩΡΑ9ΟΡ1Π-Ν6Γ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-06-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear