ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΗΗ-1006 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΜΕΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΗΗ-1006 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΜΕΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΧΕΠ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΗΗ-1006 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΜΕΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΧΕΠ
Ημερομηνία Διακήρυξης 02-10-2017
Αριθμός Διακήρυξης 4383/2017
ΑΔΑ Ω4ΟΨΟΡ1Π-ΠΜ5
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-10-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear