ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΡΤΑΣ ΕΚΑΒ 7ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΡΤΑΣ ΕΚΑΒ 7ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

-- ΑΚΥΡΩΣΗ --
Αιτία Ακύρωσης
Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΡΤΑΣ ΕΚΑΒ 7ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 16-04-2018
Αριθμός Διακήρυξης 2/2018
ΑΔΑ 684ΠΟΡ1Π-Β05
ΑΔΑΜ 18PROC002944865
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-04-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear