Παροχή εργασιών καθαριότητας στο ΚΗΙ 9968 ασθ/ρο όχημα με ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Παροχή εργασιών καθαριότητας στο ΚΗΙ 9968 ασθ/ρο όχημα με ΧΕΠ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Εργασίες καθαριότητας ασθ/ρου οχήματος
Αριθμός Εντολής 181/21-11-2016
ΑΔΑ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-11-2016
Αρχείο PDF pdf
Bear