Παροχή εργασιών καθαριότητας στο ΚΗΙ 9968 ασθ/ρο όχημα – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Παροχή εργασιών καθαριότητας στο ΚΗΙ 9968 ασθ/ρο όχημα

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Εργασίες καθαριότητας ασθ/ρου οχήματος
Αριθμός Εντολής 181/22-11-2016
ΑΔΑ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-11-2016
Αρχείο PDF pdf
Bear