Παροχή εργασιών καθαριότητας στο ΚΗΙ 3832 όχημα I.X. με ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Παροχή εργασιών καθαριότητας στο ΚΗΙ 3832 όχημα I.X. με ΧΕΠ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Εργασίες καθαριότητας οχήματος I.X.
Αριθμός Εντολής 170/08-11-2016
ΑΔΑ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-11-2016
Αρχείο PDF pdf
Bear