ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 20-10-2017
Αριθμός Διακήρυξης 4757/2017
ΑΔΑ 65ΟΩΟΡ1Π-ΨΒΟ
ΑΔΑΜ 17PROC002123123
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-11-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear