ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 02-11-2017
Αριθμός Διακήρυξης 5005/2017
ΑΔΑ 7059ΟΡ1Π-5ΞΒ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-11-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear