ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 02-11-2017
Αριθμός Διακήρυξης 5006/2017
ΑΔΑ ΩΧ54ΟΡ1Π-ΣΧΖ
ΑΔΑΜ 17PROC002186213
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-11-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear