ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΗ-471 ΔΙΤΡΟΧΗ ΜΗΧΑΝΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΗ-471 ΔΙΤΡΟΧΗ ΜΗΧΑΝΗ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΗ-471 ΔΙΤΡΟΧΗ ΜΗΧΑΝΗ
Ημερομηνία Διακήρυξης 18-07-2017
Αριθμός Διακήρυξης 3221/2017
ΑΔΑ 6ΝΘΣΟΡ1Π-ΣΗΔ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-07-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear