ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΡΤΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΡΤΑΣ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΡΤΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 20-10-2017
Αριθμός Διακήρυξης 4756/2017
ΑΔΑ 7ΘΖΩΟΡ1Π-8ΚΡ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-11-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear