ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 18-09-2017
Αριθμός Διακήρυξης 4089/2017
ΑΔΑ ΩΕ44ΟΡ1Π-ΞΒΣ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-09-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear