ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ-6479 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΜΕΑ ΑΡΤΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ-6479 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΜΕΑ ΑΡΤΑΣ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ-6479 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΜΕΑ ΑΡΤΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 16-05-2017
Αριθμός Διακήρυξης 2319/2017
ΑΔΑ ΨΩΧΑΟΡ1Π-ΦΜΖ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-05-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear