ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ-1006 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΜΑΡΚΑΣ VW ΤΟΜΕΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ-1006 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΜΑΡΚΑΣ VW ΤΟΜΕΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΧΕΠ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ-1006 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΜΑΡΚΑΣ VW ΤΟΜΕΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΧΕΠ
Ημερομηνία Διακήρυξης 22-05-2017
Αριθμός Διακήρυξης 2386/2017
ΑΔΑ Ω4ΒΣΟΡ1Π-ΔΡ3
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-06-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear