ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΗΗ 7239 ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΗΗ 7239 ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΩΝΙΑ ΚΑΡΟΤΣΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΦΑΝΟΣ ΟΜΙΧΛΗΣ ΟΠ ΑΡΙΣΤΕΡΑ,ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΝΟΠΟΙΟΥ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΦΕΑ.
Αριθμός Εντολής 165Τ/18-11-2019/18-11-2019
ΑΔΑ Ω8ΣΠΟΡ1Π-ΞΒΩ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-12-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear