ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΚΗΙ-6479 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ CITROEN ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ19 – ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΚΗΙ-6479 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ CITROEN ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ19 – ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΚΗΙ-6479 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ CITROEN ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ19 - ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ
Ημερομηνία Διακήρυξης 07-03-2017
Αριθμός Διακήρυξης 944/2017
ΑΔΑ 60ΕΨΟΡ1Π-ΠΘΦ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-03-2017 - Ωρα 12.00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear