ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ 4561 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ 4561

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ 4561
Αριθμός Εντολής 114Τ/06-08-2019/06-08-2019
ΑΔΑ 69Υ5ΟΡ1Π-ΡΩ9
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-09-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear