Παράταση του χρόνου υποβολής προσφορών για την προμήθεια Φωτοτυπικού Μηχανήματος, με αρ. πρωτ: 4913/30-07-2020 και ΑΔΑΜ:20PROC007113288 – ΑΔΑ:66ΝΓΟΡ1Π-ΚΡ3 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Παράταση του χρόνου υποβολής προσφορών για την προμήθεια Φωτοτυπικού Μηχανήματος, με αρ. πρωτ: 4913/30-07-2020 και ΑΔΑΜ:20PROC007113288 – ΑΔΑ:66ΝΓΟΡ1Π-ΚΡ3

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Σας ενημερώνουμε ότι εκ παραδρομής, διαπιστώθηκε λάθος στις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Α. Στην σελίδα οκτώ (8) αναφέρει

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
23 Αυτόματος Τροφοδότης Διπλής Όψεως (DADF) standard ΝΑΙ ΤΕΧΝ. ΦΥΛΛΑΔ.

Όπου και αντικαθίσταται με


Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
23 Αυτόματος Τροφοδότης ενός περάσματος 200 φύλλων (Single Pass DADF) standard ΝΑΙ ΤΕΧΝ. ΦΥΛΛΑΔ.

ΝΕΑ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 11 Αυγούστου 2020 και ώρα 14.30μμ.
Ημερομηνία Διενέργεια Διαγωνισμού: Τετάρτη 12 Αυγούστου 2020 και ώρα 11.00πμ.
Αριθμός Εντολής 93/10-07-2020
ΑΔΑ 6ΖΟΘΟΡ1Π-ΖΒ0
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-08-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear