Παράταση του χρόνου υποβολής προσφορών της διακήρυξης του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Λάρισας με αρ. διακήρυξης 9/2018 και ΑΔΑΜ: 18PROC003832344 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Παράταση του χρόνου υποβολής προσφορών της διακήρυξης του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Λάρισας με αρ. διακήρυξης 9/2018 και ΑΔΑΜ: 18PROC003832344

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Ενημερώνουμε ότι διαπιστώθηκε σφάλμα εκ παραδρομής των τεχνικών προδιαγραφών στο παράρτημα ΙΙΙ της διακήρυξης που αφορά «ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΛΟΥ», ο χρόνος υποβολής των προσφορών παρατείνεται ως εξής:

ΝΕΑ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018. Η διαδικασία θα διενεργηθεί στο κτίριο του ΕΚΑΒ τομέα Βόλου, Πανθεσσαλικό Στάδιο, Οδός Τέρμα Σταδίου Πανθεσσαλικού, ΤΚ 38446, Βόλος, την Παρασκευή 02/11/2018 και ώρα 11.00π.μ.
Ημερομηνία Διακήρυξης 24-10-2018
Αριθμός Διακήρυξης 7280/2018
ΑΔΑ ΨΘΜΠΟΡ1Π-ΩΥΗ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-10-2018 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear