Παράταση του Χρόνου Υποβολής Προσφορών – Προμήθεια Μπαταρίες για την Νοσηλευτική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ Λάρισας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Παράταση του Χρόνου Υποβολής Προσφορών – Προμήθεια Μπαταρίες για την Νοσηλευτική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ Λάρισας

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Παράταση του χρόνου υποβολής προσφορών της διακήρυξης του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Λάρισας με αρ. πρωτ: 1343/28-02-2020 και ΑΔΑΜ:20PROC006362622 – ΑΔΑ:ΩΛΧΥΟΡ1Π-ΑΧ3

Ενημερώνουμε ότι διαπιστώθηκε σφάλμα εκ παραδρομής των όρων της διακήρυξης που αφορά προμήθεια σε μπαταρίες

ΝΕΑ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020 και ώρα 14.30μμ.
Ημερομηνία Διενέργεια Διαγωνισμού: Τρίτη 24 Μαρτίου 2020 και ώρα 11.00πμ.

Η τροποποίηση έχει ως εξής:

Στην Σελίδα ένα στον πίνακα της διακήρυξης αναφέρει Δυνατότητα Υποβολής Προσφοράς για Ένα ή Περισσότερα Τμήματα της Σύμβασης – Στο Σύνολο.
Η Διόρθωση αφορά τμηματικά και ανά ομάδες.
Οι προσφορές θα είναι για το σύνολο των τεμαχίων ανά ΟΜΑΔΑ.

ΟΜΑΔΑ Α- Αλκαλικές Μπαταρίες LR14 , LR3, LR6, CR 2032 – 3V
ΟΜΑΔΑ Β- Μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες τύπου CR 123A για απινιδωτή τύπου AED PLUS ZOLL(Μάρκα SANYO,VARTA, DURACELL)
ΟΜΑΔΑ Γ’- Επαναφορτιζόμενες Μπαταρίες τύπου Lead Acid για αναρροφήσεις BOSCAROLL


Οι Οικονομικοί φορείς που έχουν καταθέσει ήδη φάκελο θα ενημερωθούν τηλεφωνικώς και θα αναφέρουν με έγγραφό τους για πια ΟΜΑΔΑ έχουν υποβάλλει οικονομική προσφορά.
Αριθμός Εντολής 7/06-02-2020
ΑΔΑ 6Η73ΟΡ1Π-ΑΓΦ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-03-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear