ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 03-10-2017
Αριθμός Διακήρυξης 10911/2017
ΑΔΑ 7ΔΖΒΟΡ1Π-ΝΔ5
ΑΔΑΜ 17PROC002091207
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-10-2017 - Ωρα 10ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear