Παράταση Χρόνου Υποβολής Προσφορών της Διακήρηξης 3794/6-6-2018 (Σετ Καλωδίων Απινιδωτών) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Παράταση Χρόνου Υποβολής Προσφορών της Διακήρηξης 3794/6-6-2018 (Σετ Καλωδίων Απινιδωτών)

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Παράταση του χρόνου υποβολής προσφορών της διακήρυξης του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Λάρισας με αρ. πρωτ: 3794/6-6-2018 και ΑΔΑΜ:18PROC003212487

Ενημερώνουμε ότι διαπιστώθηκε σφάλμα εκ παραδρομής των όρων της διακήρυξης που αφορά προμήθεια σετ καλωδίων για απινιδωτές, ο χρόνος υποβολής των προσφορών παρατείνεται ως εξής:

ΝΕΑ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 26 Ιουνίου 2018.
Ημερομηνία Διακήρυξης 06-06-2018
Αριθμός Διακήρυξης 3794/2018
ΑΔΑ 64ΥΥΟΡ1Π-Δ76
ΑΔΑΜ 18PROC003212487
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-06-2018 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear