Παράταση Χρόνου Υποβολής Προσφορών – Στολές Αναβατών και Υλικά Εξάρτησης Μοτοσυκλέτας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Παράταση Χρόνου Υποβολής Προσφορών – Στολές Αναβατών και Υλικά Εξάρτησης Μοτοσυκλέτας

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΘΕΜΑ: «Παράταση του χρόνου υποβολής προσφορών της διακήρυξης του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Λάρισας με αρ. διακήρυξης 7840/7-11-2018 και ΑΔΑΜ: 18PROC003968909

Ενημερώνουμε ότι διαπιστώθηκε σφάλμα εκ παραδρομής των υλικών προς προμήθεια στις σελίδες δύο (2) και τρία (3) της διακήρυξης και ο χρόνος υποβολής των προσφορών παρατείνεται ως εξής:

ΝΕΑ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 11.00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί στο κτίριο του ΕΚΑΒ τομέα Βόλου, Πανθεσσαλικό Στάδιο, Οδός Τέρμα Σταδίου Πανθεσσαλικού, ΤΚ 38446, Βόλος, την Τετάρτη 28/11/2018 και ώρα 11.00π.μ.

Αρχική Διακήρυξη ΑΔΑ:6Α2ΥΟΡ1Π-7ΘΖ
Ημερομηνία Διακήρυξης 07-11-2018
Αριθμός Διακήρυξης 7840/2018
ΑΔΑ 72Ν1ΟΡ1Π-ΔΣΨ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-11-2018 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear