ΟΘΟΝΗ ΚΑΙ Η/Υ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΟΘΟΝΗ ΚΑΙ Η/Υ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΟΘΟΝΗ ΚΑΙ Η/Υ
Αριθμός Εντολής 161/18-10-2017
ΑΔΑ 71ΜΨΟΡ1Π-ΡΣΚ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-11-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear