ΟΘΟΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Η/Υ. ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΝΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΟΘΟΝΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ (3) ΣΕΤ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 15 ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ Η/Υ ΜΕ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΟΥΣ, ΟΘΟΝΗ, ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ, ΠΟΝΤΙΚΙ ΚΑΙ ΗΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΟΘΟΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Η/Υ. ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΝΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΟΘΟΝΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ (3) ΣΕΤ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 15 ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ Η/Υ ΜΕ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΟΥΣ, ΟΘΟΝΗ, ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ, ΠΟΝΤΙΚΙ ΚΑΙ ΗΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΟΘΟΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Η/Υ. ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΝΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΟΘΟΝΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ (3) ΣΕΤ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 15 ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ Η/Υ ΜΕ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΟΥΣ, ΟΘΟΝΗ, ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ, ΠΟΝΤΙΚΙ ΚΑΙ ΗΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.
Αριθμός Εντολής Γ23/17-08-2020
ΑΔΑ ΩΦ7ΙΟΡ1Π-8ΣΒ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-10-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear