ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 20-05-2021 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 20-05-2021 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 20-05-2021 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ
Αριθμός Εντολής 5ΥΓ/10-05-2021
ΑΔΑ ΩΥ3ΜΟΡ1Π-4ΔΦ
ΑΔΑΜ 21PROC008636230
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-05-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear