Ορθή Επανάληψη Σημείων της Διακήρυξης με αρ.πρωτ:6415/30-9-2019 με τίτλο «Επίσωτρα Ελαστικά για τα Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Λάρισας και τομέων του – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ορθή Επανάληψη Σημείων της Διακήρυξης με αρ.πρωτ:6415/30-9-2019 με τίτλο «Επίσωτρα Ελαστικά για τα Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Λάρισας και τομέων του

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Ορθή Επανάληψη Σημείων της Διακήρυξης με αρ.πρωτ:6415/30-9-2019 με τίτλο «Επίσωτρα Ελαστικά για τα Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Λάρισας και τομέων του
Αριθμός Εντολής 112/04-10-2019
ΑΔΑ ΩΨΤ9ΟΡ1Π-Σ99
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-10-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear