ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΘΕΡΜΟΔΟΧΕΙΩΝ (ΒOILER) ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ (ως προς το e-mail της Επιτροπής Προμήθειας) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΘΕΡΜΟΔΟΧΕΙΩΝ (ΒOILER) ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ (ως προς το e-mail της Επιτροπής Προμήθειας)

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΘΕΡΜΟΔΟΧΕΙΑ (ΒOILER) ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ :
1). ΘΕΡΜΟΔΟΧΕΙΑ (BOILER) ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ, ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΔΥΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1000 LIT,
2 ΤΜΧ.
2). ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ, ΙΣΧΥΟΣ 6ΚW, 2 ΤΜΧ. ΣΥΝΟΛΟ 4 ΤΕΜΑΧΙΑ.
Αριθμός Εντολής 114/09-07-2020
ΑΔΑ Ψ3ΜΞΟΡ1Π-ΕΟΓ
ΑΔΑΜ 20REQ006995025
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-07-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear