ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ - 1.315 ΤΕΜΑΧΙΑ
(ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ).
ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.
Αριθμός Εντολής 103/15-06-2020
ΑΔΑ ΨΕΜΙΟΡ1Π-1ΙΑ
ΑΔΑΜ 20REQ006861759
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-06-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear