ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΩΝ ΜΑΣΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΩΝ ΜΑΣΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ : 1). Νο 1, 40 ΤΜΧ. - 2). Νο 2, 40 ΤΜΧ. - 3). Νο 3, 400 ΤΜΧ. - 4). Νο 4, 400 ΤΜΧ.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ.
Αριθμός Εντολής 24/10-03-2022
ΑΔΑ ΨΠΑ3ΟΡ1Π-Π5Κ
ΑΔΑΜ 22REQ010153449
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-03-2022 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear