ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΩΝ, ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΜΙΚΩΝ ΟΞΥΜΕΤΡΩΝ”, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΩΝ, ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΜΙΚΩΝ ΟΞΥΜΕΤΡΩΝ”, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΣΥΝΟΛΙΚΑ 210 ΤΕΜΑΧΙΑ, ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ. ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΑ .
Αριθμός Εντολής 19/01-03-2022
ΑΔΑ 6Β94ΟΡ1Π-ΕΟΤ
ΑΔΑΜ 22REQ010119459
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-03-2022 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear