ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ e-mail ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΚΛΑΣΗΣ P3 ΓΙΑ ΚΛΩΒΟ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ TYΠΟΥ EPISHUTTLE, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ e-mail ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΚΛΑΣΗΣ P3 ΓΙΑ ΚΛΩΒΟ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ TYΠΟΥ EPISHUTTLE, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΚΛΑΣΗΣ P3 ΓΙΑ ΚΛΩΒΟ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ TYΠΟΥ EPISHUTTLE, 800 ΤΕΜΑΧΙΑ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ.
Αριθμός Εντολής 97/08-09-2021
ΑΔΑ ΩΧΖΗΟΡ1Π-ΩΜ8
ΑΔΑΜ 21REQ009173907
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-09-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear