ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΓΛΩΤΙΔΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕ CUFF ΑΠΟ ΖΕΛΕ (GEL) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΓΛΩΤΙΔΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕ CUFF ΑΠΟ ΖΕΛΕ (GEL)

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΥΠΕΡΓΛΩΤΙΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ CUFF ΑΠΟ ΖΕΛΕ (GEL) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΛΑΜΟ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (covid_19) - 150 ΤΜΧ ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ -
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ.

- Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ.
Αριθμός Εντολής 72/28-04-2020
ΑΔΑ 9Χ4ΓΟΡ1Π-ΖΩΜ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-05-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear