ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΛΜΙΚΩΝ ΟΞΥΜΕΤΡΩΝ ΔΑΚΤΥΛΟΥ (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ e-mail ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΛΜΙΚΩΝ ΟΞΥΜΕΤΡΩΝ ΔΑΚΤΥΛΟΥ (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ e-mail ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΑΛΜΙΚΑ ΟΞΥΜΕΤΡΑ ΔΑΚΤΥΛΟΥ, 150 ΤΕΜΑΧΙΑ. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ.
Αριθμός Εντολής 47/20-04-2021
ΑΔΑ ΨΥΣ8ΟΡ1Π-ΣΙ2
ΑΔΑΜ 21REQ008494388
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-05-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear